O szkole

MISJA SZKOŁY

Misją szkoły jest kształcenie i wychowywanie uczniów oparte na odpowiedzialności za siebie i innych członków społeczności. Wyposażenie ich w wiedzę i kompetencję na wysokim poziomie tak, aby stali się odpowiedzialnymi, kreatywnymi i wrażliwymi członkami społeczności, w której funkcjonują. Pragniemy, aby nasi uczniowie potrafili wykorzystywać własny potencjał i dostosowywali się do szybko zmieniającej się rzeczywistości, ucząc się przez całe życie. Wpajamy systemy wartości etycznych i moralnych.

NASZA SZKOŁA BĘDZIE:

 • Efektywna i wymagająca
 • Atrakcyjna w procesie wielowymiarowego kształcenia
 • Ciesząca się zaufaniem uczniów i ich rodziców

Wizja szkoły

Dydaktyka:


Przekazujemy uczniom rzetelną wiedzę i praktyczne umiejętności


Przygotowujemy do dalszego kształcenia się


Inspirujemy do rozwoju intelektualnego, duchowego i fizycznego


Rozwijamy w uczniach umiejętności korzystania z najnowszych zdobyczy techniki i nowoczesnych źródeł informacji


Wychowujemy naszego ucznia na człowieka otwartego na świat i ludzi, dla którego obce kultury i języki nie są niczym strasznym

WYCHOWANIE:

 • Wskazujemy uczniom właściwe postawy zachowań wobec siebie i innych
 • Kształtujemy w uczniach świadomość moralną, pomagamy w ustalaniu hierarchii wartości i dokonywaniu wyborów
 • Rozwijamy w uczniach przywiązanie do tradycji, tożsamości narodowej i europejskiej
 • Promujemy zdrowy styl życia i świadomość ekologiczną
 • Zdecydowanie reagujemy na przejawy agresji i patologie w zachowaniu młodzieży
 • Kształtujemy wrażliwość estetyczną
 • Przygotowujemy do dojrzałego uczestniczenia w życiu społecznym
 • Uczymy poszanowania mienia i pracy innych
 • Uświadamiamy znaczenie rodziny w życiu jednostki i społeczeństwa
 • Przestrzegamy prawa demokracji i tolerancji
 • Współpracujemy z rodzicami i instytucjami środowisk lokalnych

Opieka:

Dbamy o dyscyplinę, porządek, sumienne wypełnianie obowiązków

Pomagamy w sytuacjach trudnych

Współpracujemy z instytucjami charytatywnymi

Zapewniamy młodzieży bezpieczne warunki nauki w szkole

ZADANIEM NASZEJ SZKOŁY JEST, ABY ABSOLWENT:

 1. potrafił się uczyć i czerpał z tego przyjemności
 2. był dobrze przygotowany do nauki
 3. racjonalnie gospodarował czasem
 4. skutecznie komunikował się
 5. korzystał ze źródeł informacji
 6. odznaczał się aktywnością, zaradnością, pomysłowością i uczciwością
 7. prezentował własny punkt widzenia
 8. potrafił współdziałać w grupie
 9. byt otwarty na potrzeby innych
 10. znał swoje mocne i słabe strony
 11. godnie reprezentował rodzinę, region i ojczyznę

MODEL ABSOLWENTA:

Ambitny, asertywny

Bogaty duchowo

Samodzielny, samokrytyczny

Odpowiedzialny

Logicznie myślący

Wszechstronnie rozwijający się

Elokwentny

Niezależny

Twórczy, tolerancyjny

Sokrates informuje, że świadcząc usługi korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika, w szczególności z wykorzystaniem plików cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.
zamknij
Przejdź do treści